ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletข้อมูลการเดินทาง
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2551
dot
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนตุลาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนธันวาคม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเว็บจังหวัดปทุมธานี
bulletหออัครศิลปิน
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletTITV
dot
วงการกีฬา
dot
dot
เว็บไชต์ประจำจังหวัดลำพูน
dot
bulletสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
bulletพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หิริภุญไชย
bulletหัวหน้าตรวจภายใน
bulletฝ่ายอำนวยการจังหวัดลำพูน
bulletกลุ่มงานยุธทศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน
bulletกลุ่มงานสารสนเทศจังหวัดลำพูน
bulletศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำพูน (ศตส.จ.ลพ)
bulletสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน
bulletที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโฮ่ง
bulletสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
bulletสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
bulletบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
bulletหอการค้าจังหวัดลำพูน
bulletแผนกสัสดีจังหวัดลำพูน
bulletที่ทำการปกครองอำเภอเมือง
bulletธนาคารออมสินเขตลำพูน
bulletสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
bulletสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
bulletสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
bulletสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน
bulletโครงการชลประทานจังหวัดลำพูน
bulletศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ
dot
เวปไซค์หน่วยงานราชการ
dot
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
bulletกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
bulletกระทรวงคมนาคม
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกระทรวงมหาดไทย
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกระทรวงวัฒนธรรม
bulletกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletกระทรวงอุตสาหกรรม
bulletสำนักงานนายกรัฐมนตรี
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletรวมเวปไซค์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชุมชนชาว ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อแนะนำการทำการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตส์ และทำประชาวิจารณ

        ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับสหพันธุ์ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน และสมาคมท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำพูน จัดประชุมชาวชุมชน ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อแนะนำเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตส์ และทำประชาวิจารณ แลกข้อคิดเห็น

        

ชาวบ้าที่มาร่วมรับฟังการประชุม                            ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ได้อธิบายการท่องเที่ยวแบบ"โฮมสเตส์" ให้ชาวบ้านเข้าใจในเรื่องของการท่องเทียวแบบโฮมสเตส์

         

ชาวบ้านเข้าร่วมรับฟังการประชุมและเสนอแนะ        ท่านครูบาน้อยเจ้าอาวาสวัดบ้านปาง นายอำเภอลี้ นายกสมาพันธุ์ท่องเที่ยวภาคเหนือและนักข่าว NBT ศูนย์ข่าวภาคเหนือร่วมการประชุม

       

     ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน นายกสหพันธุ์ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน นายกสมาคมท่องเที่ยวภาคเหนือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้บรรยาย เรื่อง การท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ "โฮมสเตส์"

ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนและชาวคณะได้รับประทานขนมที่ชาวบ้านได้นำมาถวายวัดบ้านปาง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

สูงอายุที่จังหวัดลำพูนอิ่มบุญไหว้พระวัดสำคัญของเมือง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
รถนำเที่ยวในเขตตัวเมืองลำพูนCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Google
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน1 ที่อยู่ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ประเภทกิจการ หน่วยงานราชการ ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทรศัพท์ 053-561430,560997 , ลำพูน