Facebook share Twitter share Print

16'th Thailand Prime Minister Cup 2020

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

การจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 จังหวัดลำพูน จักได้เริ่มดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นอีกครั้ง หลังจากหยุดการแข่งขันในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโร่า 2019 (โควิด-19)ที่ผ่านมานั้น ซึ่งกำหนดจัดแข่งขันอีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยจัดการแข่งขันเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ในรูปแบบ New Normal (แบบไม่มีผู้เข้าชม) โปรแกรมการแข่งขัน -รุ่นอายุ 12ปี ชาย / รอบแปดทีม วันที่ 25 ก.ค. 63 / รอบรองชนะเลิศ วันที่ 1 ส.ค. 63 / รองชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่3 วันที่ 2 ส.ค. 63 -รุ่นอายุ 14ปี ชาย / รอบแปดทีม วันที่ 26 ก.ค. 63 / รอบรองชนะเลิศ วันที่ 1 ส.ค. 63 / รองชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่3 วันที่ 2 ส.ค. 63 -รุ่นอายุ 16ปี ชาย / รอบแปดทีม วันที่ 8-9 ส.ค. 63 / รอบรองชนะเลิศ วันที่ 15 ส.ค. 63 / รองชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่3 วันที่ 16 ส.ค. 63 -รุ่นอายุ 18ปี ชาย / รอบแปดทีม วันที่ 22,29 ส.ค. และ 5 ก.ย. 63 / รอบรองชนะเลิศ วันที่ 12 ก.ย. 63 / รองชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่3 วันที่ 13 ก.ย. 63 -รุ่นประชาชนหญิง แมทสุดท้ายของรายการแข่งขัน วันที่ 16 ส.ค. 63 เวลา 16.00 น. -รุ่นประชาชนชาย / รอบแรก วันที่ 23,30 ส.ค. และ 6 ก.ย. 63 / รอบรองชนะเลิศ วันที่ 12 ก.ย. 63 / รองชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่3 วันที่ 13 ก.ย. 63

สถานที่ดำเนินการ
ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
25/07/2563 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
13/09/2563 : ไม่ระบุเวลา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง