ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิตอล บริเวณห้องโถงผู้โดยสารสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน ๓๒ จอ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิตอล บริเวณห้องโถงผู้โดยสารสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน ๓๒ จอ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกาศราคากลาง

     e-bidding

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน