ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
12 ก.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | Thailand Tourism Directory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • ประกวดราคาจ้างกิจกรรมประดับตกแต่งไฟ (ย้อมเมือง) ในเขตเมืองเก..... (28/08/2563)
  •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี
    ของดี/บริการเด่น ประจำจังหวัด