ข่าวด้านท่องเที่ยว

เข้าร่วมการประชุมพิจารณาแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม Lanna Caravan ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเช.....
2 ก.ย. 2565 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดลำพูน ครั้งที่1/2565
1 ก.ย. 2565 1 ครั้ง
เข้าร่วมหารือการดำเนินการจัดกิจกรรมงาน 'ไอรักบ้านธิ“ ครั้งที่ 2
1 ก.ย. 2565 1 ครั้ง
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางสาวลำไยลำพูน และ สุภาพบุรุษลำไยลำพูน ประจำปี 2565
8 ส.ค. 2565 24 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเฟอร์นิเจอร์บ้านม้าของดีจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565
7 ส.ค. 2565 21 ครั้ง
ข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อการท่องเที.....
5 ส.ค. 2565 25 ครั้ง
ให้การต้อนรับท่านสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5 ส.ค. 2565 24 ครั้ง
เข้าร่วมการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดลำพูน (Lamphun Brand)
2 ส.ค. 2565 23 ครั้ง
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง เชียงใหม่-นครราชสีมา สายการบินนกแอร์ได้กำหนดทำการบิน.....
1 ส.ค. 2565 17 ครั้ง