ข่าวด้านท่องเที่ยว

พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบพิธีสรงน้ำ.....
9 พ.ค. 2565 3 ครั้ง
กิจกรรม Fam Trip ตามรอยวิถีครูบาศรีวิชัย
29 เม.ย. 2565 33 ครั้ง
เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหว.....
26 เม.ย. 2565 24 ครั้ง
ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ว่าด้วยเรื่องการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่.....
26 เม.ย. 2565 15 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน และการประชุมคณะอนุกรรมกา.....
26 เม.ย. 2565 17 ครั้ง
ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565
25 เม.ย. 2565 39 ครั้ง
เข้าร่วมการสัมนา เรื่อง การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Province) ในพื้นที่.....
19 เม.ย. 2565 31 ครั้ง
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ลพ.) ครั้งที่3/2565
18 เม.ย. 2565 17 ครั้ง
ลงพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง และ อำเภอป่าซาง
12 เม.ย. 2565 34 ครั้ง