ข่าวด้านท่องเที่ยว

ประชุมสมาคมกอล์ฟภาคเหนือ
5 ส.ค. 2563 13 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ ครั้งที่4/2563
4 ส.ค. 2563 14 ครั้ง
เทศกาล “โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2563
4 ส.ค. 2563 48 ครั้ง
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท.....
30 ก.ค. 2563 7 ครั้ง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
29 ก.ค. 2563 8 ครั้ง
กิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
24 ก.ค. 2563 9 ครั้ง
เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบ.....
22 ก.ค. 2563 18 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ค.....
21 ก.ค. 2563 10 ครั้ง
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ของพระบาทสมเด.....
20 ก.ค. 2563 39 ครั้ง