ข่าวด้านท่องเที่ยว

การประชุมพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน
6 พ.ค. 2564 5 ครั้ง
กิจกรรม "วิ่งธงชาติไทยรวมใจสู่ชัยชนะ" วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
3 พ.ค. 2564 13 ครั้ง
กิจกรรม "วิ่งธงชาติไทยรวมใจสู่ชัยชนะ" วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
2 พ.ค. 2564 18 ครั้ง
กิจกรรม "วิ่งธงชาติไทยรวมใจสู่ชัยชนะ" วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
1 พ.ค. 2564 11 ครั้ง
ร่วมมอบเจลแอลกอฮอล์ แก่จังหวัดลำพูน
28 เม.ย. 2564 27 ครั้ง
การประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่4/2564
26 เม.ย. 2564 31 ครั้ง
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2564
26 เม.ย. 2564 71 ครั้ง
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมกรมการจังหวัดลำพูน
22 เม.ย. 2564 21 ครั้ง
ผู้แทนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด THU Creation Group และชมรมสนามกอล์ฟลำพูน เข้าพบต่อท่องเที่ยวและกีฬาจังหว.....
20 เม.ย. 2564 28 ครั้ง