ข่าวด้านท่องเที่ยว

เที่ยวสวนนงนุชพัทยาฟรี 1 เดือน (เข้าชมสวนและการแสดง) ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563
18 พ.ย. 2563 545 ครั้ง
ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิด "โครงการไทยเที่ยวไทย ไปเที่ยวสวนนงนุชพัทยาฟรี 1 เดือน"
17 พ.ย. 2563 15 ครั้ง
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย
13 พ.ย. 2563 15 ครั้ง
ข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563 และเข้ารับใบ.....
12 พ.ย. 2563 15 ครั้ง
การประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบป.....
12 พ.ย. 2563 17 ครั้ง
การประชุมจัดทำร่างยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบก มาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทาง.....
10 พ.ย. 2563 15 ครั้ง
ต้อนรับ ท่านสุทัศน์ คงแย้ม ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว พร้อมคณะ
9 พ.ย. 2563 12 ครั้ง
หารือความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาและอนุรักษ์รักษาโครงสะพานดำรถไฟชุมชนช่างฆ้อง เพื่อส่งเสริมการท่องเ.....
9 พ.ย. 2563 13 ครั้ง
เข้าพบแสดงความยินดีกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
6 พ.ย. 2563 23 ครั้ง