ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพ.....   24 มิ.ย. 2565 122 ครั้ง
จังหวัดลำพูน เรื่องประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดล.....   24 มิ.ย. 2564 304 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   17 มิ.ย. 2564 275 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม Lanna Trail 4 จังหวัด ภายใต้โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา   7 พ.ค. 2564 305 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้าง กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนในห้วงฤดูท่องเที่ยว   6 ม.ค. 2564 340 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ   22 ต.ค. 2563 452 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ   19 ต.ค. 2563 402 ครั้ง
ประกาศรับสมัครงาน   2 ต.ค. 2563 420 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมประดับตกแต่งไฟ (ย้อมเมือง) ในเขตเมืองเก่าลำพูน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเ.....   28 ส.ค. 2563 266 ครั้ง