ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จังหวัดลำพูน เรื่องประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดล.....   24 มิ.ย. 2564 220 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   17 มิ.ย. 2564 194 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม Lanna Trail 4 จังหวัด ภายใต้โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา   7 พ.ค. 2564 229 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้าง กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนในห้วงฤดูท่องเที่ยว   6 ม.ค. 2564 285 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ   22 ต.ค. 2563 381 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ   19 ต.ค. 2563 347 ครั้ง
ประกาศรับสมัครงาน   2 ต.ค. 2563 328 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมประดับตกแต่งไฟ (ย้อมเมือง) ในเขตเมืองเก่าลำพูน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเ.....   28 ส.ค. 2563 239 ครั้ง