ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขต 5 (งบประมาณจัดการแข่งขัน)

8 ส.ค. 2565      40 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานลำพูน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน โดยการนำของนายจักรกฤษณ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขต 5 (งบประมาณจัดการแข่งขัน) ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนได้รับมอบหมายจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้กำหนดดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และพัฒนาทักษะกีฬาให้ก้าวหน้าขึ้นไปเป็นตัวแทนระดับชาติต่อไปในอนาคต โดยครั้งนี้ จังหวัดลำพูน ได้รับมอบหมายจากกรมพลศึกษาให้เป็นจังหวัดหัวหน้าเขต เขตการแข่งขันกีฬาที่ 5 และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับเขต ซึ่งกำหนดดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่       22-28 สิงหาคม 2565 ณ สนามแข่งขันจังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่