ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับเขตการแข่งขันกีฬา ที่ 5

1 ก.ย. 2565      47 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน โดยนายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับเขตการแข่งขันกีฬา ที่ 5 โดยกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ *กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 6 - 15 มกราคม 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ได้มีโอกาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และพัฒนาทักษะกีฬาให้ก้าวหน้าขึ้น เป็นตัวแทนของประเทศต่อไป ทั้งนี้จังหวัดลำพูน ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา ที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 และจะมีพิธีเปิด      ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอนุพงษ์ วาวงค์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม