ชุมชนพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้

19 มิ.ย. 2561      294 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

แม้จะเป็นชุมชนขนาดเล็ก ๆ หากแต่ว่าชุมชนพระบาทห้วยต้มก็เปี่ยมล้นไปด้วยความศรัทธา

ชุมชนพระบาทห้วยต้มเป็นชุมชนชาวปกาเกอะญอ พวกเขามาอยู่ที่นี่ได้หลายสิบปีแล้ว ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวปกาเกอะญอเล่าว่า ที่พวกเขาอพยพจากถิ่นฐานเดิมก็เพราะความเคารพศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา พระนักพัฒนาที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวล้านนาในสมัยนั้นที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่

แม้วันนี้หลวงปู่จะละสังขารไปแล้ว แต่ชาวปกาเกอะญอยังคงอยู่และยังคงได้รักษาคำสั่งสอนของหลวงปู่และได้น้อมนำเอาคำสอนเหล่านั้นมาใส่ไว้ในการดำเนินวิถีชีวิตอย่างเคร่งครัด

ชาวปกาเกอะเญอที่ชุมชนพระบาทห้วยต้มยังคงยึดเอาหลักธรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งได้สะท้อนผ่านการกิน การอยู่ และการมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการที่ชาวบ้านทุกวัยของที่นี่ถือศีล 5 อย่างเคร่งครัด ทั้งหมู่บ้านรับประทานแต่อาหารมังสวิรัติ ไม่เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหาร และยังคงไปตักบาตรที่วัดอยู่ทุกเช้าเป็นกิจวัตรสำคัญในชีวิตประจำวัน

เหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในวิถีของศรัทธาอันงดงามของพวกเขาเท่านั้น แต่วิถีอันงดงามของพวกเขายังคงแทรกซึมอยู่ในทุกกิจกรรมของชีวิต รวมถึงการที่พวกเขายังคงสวมใส่ชุดปกาเกอะญอที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ที่ทอใช้กันเองในครอบครัว พวกเขายังคงทำเครื่องเงิน ตีมีด และทำการเกษตรตามแนวทางของบรรพบุรุษ

ทั้งหมดนี้ก็ด้วยความรักและความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาและความศรัทธาบนวิถีของตนเอง


แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=WC2l6Eq2-2Q