กิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

22 ก.ค. 2563      10 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เวลา 09.30 น นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเมืองและเจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่วมพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)