ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือ

12 ส.ค. 2563      96 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด จำนวน 58 หน่วยงาน สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย โดยมี นายสันติ ป่าหวาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมไชยช้างค้ำ โรงแรมศศิดารา จังหวัดน่าน