ประชุมหารือแนวทางการเป็นเจ้าภาพและเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563

12 ส.ค. 2563      124 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางกชกานต์ วัฒนวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการเป็นเจ้าภาพและเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563 ที่จะมาเก็บตัว ณ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดลำปาง โดยจังหวัดลำพูนจะได้ต้อนรับคณะกองประกวดนางสาวไทย ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 การนี้นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารสนามกอล์ฟในเครือกัซซัน ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวดนางสาวไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ดร.อดิศร สุดดี ได้ร่วมกันหารือแนวทางเบื้องต้นของการเก็บตัวคณะจากกองประกวดนางสาวไทย เพื่อวางแนวทางเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี        ของจังหวัดและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนต่อไป