การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดลำพูน (กพร.ปจ.) ครั้งที่2/2563

18 ส.ค. 2563      105 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เวลา 09.30 น. นางวรรณาผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางกชกานต์ วัฒนวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดลำพูน (กพร.ปจ.) ครั้งที่2/2563 ได้รับเกียรติจากนายวรยุทธิ์ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม     โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงการรายงานผลการทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2561-2565