ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

12 ก.ย. 2563      5 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายกุลวีร์ วัฒนกสิกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ TAC ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยจักให้เกิดการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว      ของจังหวัดและสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป