ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ ครั้งที่10/2563

14 ก.ย. 2563      4 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ ครั้งที่10/2563 เพื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงยอดเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ/ยกเลิกโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงการ        ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและการขอใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับเกียรติจาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม