ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

19 ต.ค. 2563      155 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัดนี้การดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ ดังนี้

 

1.นางสาวอนิศรา  อ๊อดผูก

2.นางสาวศิรดา    ปัญญา

 

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ตามลำดับเป็นต้นไป ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ถนนสนามกีฬา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563