เยาวชนต้นกล้านันทนาการ จังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2563

17 ต.ค. 2563      37 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเยาวชนต้นกล้า จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน   ให้กับเยาวชนจากทั้ง 8 อำเภเอ ของจังหวัดลำพูน ได้มีความกล้าแสดงออกในทางที่ดี มีความเสียสละ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและสังคม อันจะส่งผลให้เยาวชนเป็นคนดีและคนเก่ง เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป การนี้ได้รับเกียรติจากนายจักกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดยว่าที่ ร.ต.อุทัย      ศรีชนะ คณะกรรมการจัดงาน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ประตูท่านาง ถนนรอบเมืองใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.ลำพูน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา