วิทยากรบรรยายวิทยาลัยการปกครอง

19 ต.ค. 2563      41 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยปกครองจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ได้รับเป็นเกียรติบรรยายโครงการ     ฝึกอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่5/2564 ในหัวข้อ “การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” ซึ่งในการอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจาก 8 จังหวัด ภาคเหนือ จำนวน 90 คน