การประชุมเพื่อพัฒนาอาหารริมบาตรวิถี (Street Food)

20 ต.ค. 2563      42 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมการพัฒนามาตรฐานอาหารริมบาทวิถีโดยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเขตสุขภาพที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาอาหารริมบาตรวิถี (Street Food) ให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและเป็นการ    ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม