ต้อนรับ ท่านสุทัศน์ คงแย้ม ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว พร้อมคณะ

9 พ.ย. 2563      41 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน เที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ Tac ให้การต้อนรับ ท่านสุทัศน์  คงแย้ม ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว พร้อมคณะ (กมก) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติหน้าที่และนิเทศก์         เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน และร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาภารกิจช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีประสิทธิผล เพิ่มศักยภาพและทรัพยากรด้านการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานต่อไป