การประชุมจัดทำร่างยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบก มาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบก และมาตรฐานความปลอดภัยกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยการท่องเที่ยวโหนสลิง (Zipline)

10 พ.ย. 2563      49 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เวลา 09.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน (TAC)เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบก มาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบก และมาตรฐานความปลอดภัยกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยการท่องเที่ยวโหนสลิง (Zipline) ภายใต้โครงการการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์