การประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

12 พ.ย. 2563      32 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายธณัท ปภพธนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมฮอล์ลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่