ข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563 และเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องผลการปฏิบัติราชการและสร้างขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม(งบFunction)ประจำปี พ.ศ. 2563

12 พ.ย. 2563      41 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563 และเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องผลการปฏิบัติราชการและสร้างขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ภาพรวม(งบFunction)ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและมีประสิทธิภาพที่มีผลการใช้จ่ายสูงสุด โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนได้รับประกาศเกียรติคุณ ระดับดีเด่น โดยได้รับเกียรติจากนายวรยุทธ เนาวรัตน์ เป็นประธาน