ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย

13 พ.ย. 2563      55 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กับ ภาคีเครือข่าย(ม.ราชภัฎลำปาง/การรถไฟแห่งประเทศไทย/จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยลำปาง/สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือ)เพื่อขับเคลื่อนแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวรถไฟและ ย่านเมืองเก่าเชิงสร้างสรรค์ Lanna Renaissance โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับในส่วนของจังหวัดลำพูน ประกอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง และมีรองประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน(ฝ่ายท่องเที่ยว) ประธานเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำพูน       เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย