กิจกรรม “เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการพบสื่อมวลชน/เครือข่ายสื่อออนไลน์/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1” ประจำปีที่ 2564

29 ธ.ค. 2563      22 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่29 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ ลำพูน นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม “เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการพบสื่อมวลชน/เครือข่ายสื่อออนไลน์/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1” ประจำปีที่ 2564 โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พบปะแลกเปลี่ยนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดลำพูนตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน และนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติ รวมทั้งประชาชนได้รับรู้รับทราบเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำพูนไปพร้อมกัน