ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินการพัฒนาและอนุรักษ์รักษาโครงสะพานรถไฟชุมชนบ้านสันคะยอมและโครงสะพานรถไฟชุมชนช่างฆ้อง โดยทางเทศบาลเมืองลำพูน ได้นำเสนอแผนงานโครงการในการดำเนินงานเคลื่อนย้ายโครงสะพานรถไฟช่างฆ้อง

12 ม.ค. 2564      16 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน โดยนายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดประชุมหารือแนวทางในการดำเนินการพัฒนาและอนุรักษ์รักษาโครงสะพานรถไฟชุมชนบ้านสันคะยอมและโครงสะพานรถไฟชุมชนช่างฆ้อง โดยทางเทศบาลเมืองลำพูน ได้นำเสนอแผนงานโครงการในการดำเนินงานเคลื่อนย้ายโครงสะพานรถไฟช่างฆ้อง มาไว้บริเวณสวนสาธารณะกู่ช้างกู่ม้า เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลำพูน และในส่วนของโครงสะพานรถไฟบ้านสันคะยอมนั้นทางผู้ใหญ่บ้านสันคะยอม เทศบาลตำบลป่าสัก ผู้แทนชุมชน ได้ร่วมกันนำเสนอ โดยจักต้องมีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและรับการสนับสนุนในการขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต การนี้ได้รับเกียรติจากนายชัชชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมครั้งนี้