การประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่2/2564

22 ก.พ. 2564      5 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่2/2564 ในส่วนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน นำเสนอความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่4 “เมืองจุดหมายปลายทาง แห่งการท่องเที่ยววัฒนธรรม” และการดำเนินงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน การนี้ได้รับเกียรติจากนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม