การประชุมและมอบนโยบายการทำงานแก่เจ้าหน้าที่พลศึกษา

22 ก.พ. 2564      7 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงานแก่เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงาน และเจ้าหน้าที่พลศึกษา 8 อำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์กีฬาตำบล ในการนำร่องหนึ่งอำเภอหนึ่งตำบลประเด็นโครงสร้างการบริหารจัดการ การบูรณาการจากหน่วยงาน องค์กร ภาคประชาชนในพื้นที่การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครกีฬาและนันทนาการ (อสก) เป็นการขับเคลื่อนศูนย์กีฬาประจำตำบล ต่อไป