ประเพณีปีใหม่เมือง “สระเกล้าดำหัว” ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อาวุโส

5 เม.ย. 2564      11 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 5 เมษายน 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง “สระเกล้าดำหัว” ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อาวุโส ได้แก่ นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน และ นายสนิท ใหม่จันทร์แดง ตามประเพณี      ปีใหม่เมือง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของล้านนา คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ได้ถือโอกาสขอพรในวันปีใหม่เมืองเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564