ร่วมหารือเพื่อระดมสมองผลักดันกิจกรรม Lumphun Art & Craft Festival 2021

5 เม.ย. 2564      10 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ ร้าน Temple House นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ร่วมหารือเพื่อระดมสมองผลักดันกิจกรรม Lumphun Art & Craft Festival 2021 มีผู้เชี่ยวชาญการตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศ         นักธุรกิจรุ่นใหม่ สถาปนิก ที่ปรึกษาการจัดการที่พัก ศิลปิน ผู้ประกอบการร้านกาแฟ นักวางแผนธุรกิจ มาช่วยกันออกแบบรายละเอียด จากแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่ต้องให้ชุมชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เบื้องต้นเตรียมเสนอกรอ.และ        กบจ.พิจารณาในสัปดาห์นี้