การจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานและองค์กรเพื่อสุขภาพ และเชื่อมความสามัคคีจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2564

7 เม.ย. 2564      29 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันนี้เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานและองค์กรเพื่อสุขภาพ และเชื่อมความสามัคคีจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานภาคราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน ได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน โดยกำหนดการจัดการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล 11 คนชาย แชร์บอลหญิงและเปตอง ชาย-หญิง และนัดประชุมในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. โดยมีนายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม