การแถลงข่าว กิจกรรม เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน

7 เม.ย. 2564      42 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบูชาพระนางจามเทวีและชมวิธีชีวิตเมืองเก่าลำพูน ภายใต้กิจกรรมเสน่ห์สีสันแห่งลำพูน ได้รับเกียรติจากนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการแถลงข่าว, นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน, นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน, นายธวัชชัย พัฒนปาลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และ นางยอดขวัญ วิภาคกิจ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสร้างบรรยากาศรองรับการท่องเที่ยวบูชาพระนางจามเทวีและชมวิธีชีวิตเมืองเก่าลำพูน กิจกรรมย่อย กิจกรรม เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน กำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เสน่ห์สีสันแห่งลําพูน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลําพูน เป็นการส่งเสริมรายได้แก่ผู้ประกอบการสร้างเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง