ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่2/2564

8 เม.ย. 2564      19 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่2/2564 เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน สู่การพัฒนาและแก้ไขในระดับพื้นที่ร่วมกัน โดยได้รับเกียรติ

จากนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี