ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่2/2564

8 เม.ย. 2564      22 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่2/2564 เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน สู่การพัฒนาและแก้ไขในระดับพื้นที่ร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากนายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน