ตรวจประเมินมาตรฐาน SHA วันที่ 9 เมษายน 2564

9 เม.ย. 2564      25 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ประกอบการ ในจังหวัดลำพูน ที่ได้รับมาตรฐานSHA เพื่อเป็นการกระตุ้นในการป้องกันจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด 19 เพื่อเป็นการย้ำเตือนถึงมาตรการป้องกันให้แก่สถานประกอบการต่างๆในจังหวัดลำพูนและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการ