การประชุม คณะบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ลำพูน)

9 เม.ย. 2564      25 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุม คณะบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ลำพูน) เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบโครงการปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Y2) โดยได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม