กิจกรรม "วิ่งธงชาติไทยรวมใจสู่ชัยชนะ" วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

3 พ.ค. 2564      9 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

3 พฤษภาคม 2564 จังหวัดลำพูนวิ่งธงชาติไทย ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อให้แก่นักกีฬาไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก ณ ประเทศญี่ปุ่น ในกิจกรรม “วิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ” ส่งต่อธงชาติไทยไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เก็บระยะทางสะสมเพิ่ม 37.6 กม เพื่อเป็นการส่งกำลังใจแก่นักกีฬาไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน การนี้นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งต่อธงชาติครั้งนี้โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และนักวิ่ง ร่วมพิธี การวิ่งเริ่มจากสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน ไปตามเส้นทางถนนลำพูน –เชียงใหม่ ( สายเก่า )ผ่านอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 37.6 กิโลเมตร กิจกรรม วิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ ( FLAG OF NATION ) จัดขึ้นเพื่อส่งต่อกำลังใจ ให้แก่นักกีฬาไทย ในการเข้าแข่งขันโอลิมปิก 2020 หรือโตเกียว 2020 ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ปี 2564 ผ่านการวิ่งคนละ 1 กิโลเมตร ต่อเนื่อง 61 วัน โดยเริ่มวิ่งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ต่อเนื่องมาในเส้นทาง 35 จังหวัด รวมระยะทาง 4,606 กิโลเมตร เทียบเท่าระยะทางกรุงเทพฯ ไปยังกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น