ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม Lanna Trail 4 จังหวัด ภายใต้โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา

7 พ.ค. 2564      306 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดลำพูน โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม Lanna Trail 4 จังหวัด ภายใต้โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหรือตอนบน 1 ประจำปี            งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,666,666.67 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)