ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

17 มิ.ย. 2564      276 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ในห้วงฤดูท่องเที่ยว โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมการพัฒนาตลาดและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการขาย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวภายในและภายนอกพื้นที่จังหวัดลำพูน งบประมาณ 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)